�esky English Deutsch
733 645 873

Automatická vjezdová brána

Automatická vjezdová brána

Zaměřujeme se na servis všech typů vjezdových vrat a bran.  Vjezdové brány se obecně používají pro uzavření vjezdu na pozemek uživatele a zpravidla navazují na oplocení. Brány rozdělujeme podle pohybu křídla na pojezdové po profilu, samonosné a křídlové. 

Brány lze ovládat ručně nebo pomocí k tomu určených pohonů, přičemž pokyn k činnosti lze dát dálkově vysílačem nebo místně pomocí tlačítka, kódové klávesnice, klíčového ovladače, karet atd.