�esky English Deutsch
733 645 873

Protipožární potrubní uzávěry

Protipožární potrubní uzávěry

 

Protipožární potrubní uzávěry

U protipožárních klapek pro vzduchotechnické  zařízení velmi často dochází k zásadním problémům pramenícím z technické povahy těchto zařízení. Stacionární uzavírací prvky, umístěné v proudu dopravního vzduchu jsou unášeným materiálem, který je velmi často abrazivní povahy, poškozovány a znečišťovány. Dlouhodobé poškozování a znečišťování může mít za následek, že v případě požáru pak není zajištěna jejich spolehlivá funkčnost.

 

 

Firma Stöbich Brandschutz přináší různá řešení pro různé požadavky:

 

 

Specifický požadavek: ODVOD ODPADNÍHO VZDUCHU Z KUCHYNÍ PNEUMATICKÝ TRANSPORT PEVNÝCH LÁTEK

DOPRAVOVANÉ MATERIÁLY O TEPLOTĚ AŽ 700°C

ZAŘÍZENÍ POTRUBNÍ POŠTY
Typ uzávěru: DUOFLAP ECOTUBE OMNITUBE MANŽETA