�esky English Deutsch
733 645 873

Nakládací technika pro dodávky

Nakládací technika pro dodávky

Zařízení navržená za účelem usnadnění a zefektivnění nakládky zboží do kamiónů nebo nákladních aut. Zejména jde o různé typy těsnících límců a plachet, nájezdních ramp a v neposlední řadě též o automatické systémy nakládky známé též pod zkratkou ATLS.

Pravidelná a odborná údržba všech mechanických a elektrických komponentů těchto zařízení, zejména pak těsnících límců, obvodových plachet přispívá ke značným úsporám energie, zdravějším pracovním podmínkám a nižší nemocnosti pracovníků podílejících se na nakládce respektive vykládce a eliminaci nežádoucích prostojů a s tím souvisejících provozně-logistických komplikací vzniklých v důsledku výpadků provozuschopnosti těchto zařízení .