�esky English Deutsch
733 645 873

Světlíky pro odvod kouře a tepla

Světlíky pro odvod kouře a tepla

Samočinné odvětrací zařízení pro odvod tepla a kouře SOZ je určeno k zabudování do střešního pláště stavby, slouží k vytvoření bezkouřové vrstvy nad podlahou při požáru. V normálních provozních podmínkách může sloužit i k prosvětlení budov s možností denního větrání. Splňuje všechny předpisy a požadavky na zlepšení podmínek pro bezpečný únik a záchranu lidí, zvířat, ochranu majetku a umožňuje eliminovat požár ve stádiu rozvoje požáru.

Jsou vyzkoušeny na spolehlivost, pevnost a požární odolnost státní zkušebnou a získaly certifikát pro použití k požárnímu odvětrání.

U všech typů samočinného odvětracího zařízení pro odvod tepla a kouře SOZ lze vypočtenou aerodynamickou plochu odtahu kouře, což je hlavní parametr klapky, zvýšit použitím spojleru. Kvalifikovaný a odborně erudovaný personál servisní ho oddělení Stöbich Brandschutz – Servis24.info je připraven poskytnout operativní servis a opravy těchto zařízení stejně jako pravidelné revize vyžadované legislativou.